کلیه دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد (کیفری یا حقوقی)

قبول و طرح کلیه دعاوی حقوقی , کیفری , ثبتی وبین المللی