همه افرادی که در پی مهاجرت به کانادا یا اخذ یکی از انواع ویزای توریستی کانادا یا تحصیلی و یا کاری هستند نیازمند ارائه گواهی تمکن و اسناد مالی هستند. ارائه گواهی تمکن مالی برای هر کسی که به نوعی درخواست ورود به کانادا را دارد الزامی است.