در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت عنوان شده مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشه.

در اداره ثبت شرکت ها چگونگی اختصاص پاره سهم و یا تجزیه سهام برای اجرا با ابهام مواجه است. توی بعضی از اساسنامه های نمونه ثبت شرکت ها بوجود آمدن پاره سهم ممنوع است و توی بعضی دیگه از اساسنامه ها در صورت بوجود امدن پاره سهم، یک نفر به نمایندگی از دارندگان پاره سهم برای حضور در جلسه مجامع عمومی معرفی میشه.

یکی از مشکلات ایجاد پاره سهم مشخص نبودن مشارکت در شرکت و نحوه رای گیری است. توی بعضی از شرکت ها پاره سهم به صورت قهری بوجود میاد، به اینصورت که در اساسنامه شرکت عنوان شده در صورت فوت هر یک از سهامداران، سهام او بین بقیه سهامداران به نسبت مساوی تقسیم بشه که این امر موجب بوجود آمدن پاره سهم میشه

همینوطور ممکنه در زمان کاهش سرمایه پاره سهم بوجود بیاد که بعد از کاهش باید لیست سهامداران با محاسبه پاره سهم ارائه بشه. یا در زمان افزایش سرمایه با توجه به میزان حق تقدم پاره سهم بوجود بیاد.

در پیش نویس لایحه های قانون تجارت عنوان شده که مبلغ اسمی سهام باید مساوی باشه و نباید پاره سهم صادر بشه. اگر هم در اثر انتقال قهری سهام یا کاهش و یا افزایش سرمایه و یا هر دلیل دیگه ای، پاره سهم بوجود اومد، پاره سهم ایجاد شده به ترتیبی که در اساسنامه مشخص شده باید بین سهامداران ذینفع تقسیم بشه

در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها پاره سهمی که در اثر انتقال قهری و یا در نتیجه حکم دادگاه بوجود میاد را می پذیره ولی تجزیه سهام در اثر بقیه موارد را با تامل مورد اقدام قرار میدهد.