ویزای کشور آلمان
Germany Work permit
 ویزای کاری به همراه قرارداد شغلی
 ویزای تحصیلی
 ویزای آوس بیلدونگ
 ثبت شرکت و سرمایه گذاری
ویزای کار آلمان
Job Offer
شرایط کاری کشور آلمان:
زمانی که کشوری را برای مهاجرت کاری انتخاب می کنید، مسلماً توجه به نرخ بیکاری در آن دارای
اهمیت زیادی است. نرخ بیکاری در آلمان در سال 2019 به میزان 3.2 درصد گزارش شده است که
بیان گر این حقیقت است که نرخ پایین بیکاری در این کشور وجود دارد و فرصت های شغلی فراوانی
وجود دارد. پیش بینی شده است که نرخ بیکاری در آلمان در سال های » مهاجران با تخصص « برای
آینده نیز روندی رو به کاهش داشته باشد و در سال 2024 به میزان 3.1 درصد برسد.
متقاضیان غیر اتحادیه اروپا برای ورود، کار و اقامت در آلمان نیاز به ویزا دارند. ویزا طبق مقررات مربوط
به مجوز اقامت و کار صادر میشود، ازجمله :اقامت موقت، بلو کارت اتحادیه اروپا، اجازه تسویه دائمی
یا مجوز اقامت طولانیمدت اتحادیه اروپا.
روند کلی کار برای تمامی مشاغل:
ابتدا باید براساس لیست، مدارک مورد نیاز تحصیلی و سوابق کاری ارائه شده از طرف مشتری ترجمه و
مربوط به مدارک تحصیلی شخص متقاضی میباشد ZAB شود. تاییدات ZAB ارسال شده تا تاییدات
بدین ترتیب که دولت آلمان مدارک صادر شده از همه دانشگاه ها را قبول ندارد و بر اساس لیست
موجود در سایت مرجع ای کشور مدارک تحصیلی اشخاص را رد یا قبول می کنند. خوشبختانه دانشگاه
های سراسری و آزاد ایران همگی مورد قبول کشور آلمان هستند اما متقاضیانی که مدارک خود را از
دانشگاه های پیام نور و یا علمی کاربردی گرفته باشند با کمی ریسک در این مرحله مواجه خواهند شد.
» این پروسه بطور میانگین حدود 3 ماه زمان میبرد «
بعد از دریافت تاییدات، مرحله بعدی داکیومنت سازی و فراهم کردن پرونده مناسب برای ارائه به
کارفرمایان مرتبط با مدرک تحصیلی و سابقه کاری متقاضی است. در این مرحله مواردی همچون
تصحیح رزومه کاری، انگیزه نامه و …. توسط افراد مجرب و کارشناسان حرفه ای ساحل آفتاب نوشته
می شود.
پس از تکمیل مدارک مکاتبه با شرکت ها و کارفرماها آغاز می شود که در نهایت منجر به ارائه 5 مورد
شغلی به متقاضی و هماهنگ کردن وقت برای مصاحبه آنلاین می شود.
بعد از انجام مصاحبه و پذیرفته شدن، شخص متقاضی، همراه با پیشنهاد رسمی کار از طرف کارفرما،
باید در زمان تعیین شده به سفارت کشور آلمان برای دریافت ویزا مراجعه کند.
)وقت سفارت در اولین روز قرداد کاری بصورت اینترنتی گرفته می شود و حداقل 14 ماه طول میکشد
اما منوط بر اینکه شخصی بتواند زبان آلمانی را زودتر به حد مکالمه برساند تا مصاحبه های کاری انجام
شود و پیشنهاد کار رسمی موجود باشد میتوان از سفارت درخواست وقت فوری کرد.(
1 مدت زمان اعتبار ویزای اخذ شده چقدر است؟ –
بطور کلی ابتدا از سفارت یک ویزای 3 ماهه اخذ می شود برای انجام کارهای شخصی مثل گرفتن جا،
افتتاح حساب و…. . از تاریخ شروع قرارداد شخص اقامت موقت دریافت میکند. قراردادهای کاری در
کشور آلمان تاریخ انقضا ندارند بلکه دارای بندهای کنسلی می باشند ) این بندها شامل مواردی مثل
عدم حضور به موقع در کار، عدم توانایی نسبت به رزومه ارائه شده و ….. می باشد .)
نکته : اگر شخصی حتی یک روز سر کار رفته باشد و پس از آن به هر دلیلی قرارداد او کنسل شده باشد،
دولت آلمان به او 18 ماه فرصت میدهد تا کار جدید پیدا کند و در طول این مدت حقوق بیکاری
دریافت می کند.
2 برای چه مشاغلی می توانیم اقدام کنیم؟ –
پزشکی در زمینه های مختلف مثل داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی و … –
پرستاری و پیراپزشکی )در حال حاضر پرستاری جزو تاپ ترین مشاغل برای اقدام میباشد.( –
مهندسی )تاپ ترین رشته های مهندسی شامل مهندسی مکانیک، برق، آی تی و نرم افزار –
کامپیوتر هستند. در مورد رشته های دیگر رزومه و میزان تحصیلات متقاضی باید بررسی شود.(
3 آیا این پیشنهاد شغلی منجر به دریافت بلوکارت هم می شود؟ –
دریافت بلوکارت به میزان حقوق دریافتی بستگی دارد. اگر میانگین درآمد سالانه شخص 43000 تا
55000 یورو به بالا باشد بلوکارت دریافت میکنند.
– مزایای بلوکارت چیست؟ 4
داشتن بلوکارت به معنای داشتن اجازه کار در اتحادیه اروپا می باشد. همچنین در صورت کار مستمر
بعد از 21 ماه اقامت شخص دائم می شود ) در حالت عادی و بدون داشتن بلوکارت بعد از 5سال اقامت
دائم میتوان گرفت.(
5 چند سال سابقه کاری لازم است تا بتوانیم برای جاب آفر اقدام کنیم؟ –
حداقل دو سال سابقه کار مرتبط و مستند در 5 سال گذشته
6 مدت زمان انجام پروسه دریافت ویزا چقدر است؟ –
حداقل 14 ماه بسته به وقت سفارت
7 ویزای همسر و فرزندان به چه صورت است؟ –
برای همسر و فرزندان زیر 18 سال از همان ابتدا وقت سفارت بصورت پیوست گرفته می شود و بصورت
همزمان می توانند از کشور خارج شوند. شخصی که ویزای همراه دارد از ابتدا حق اجازه کار و تحصیل
را دارد.
8 هزینه زندگی در آلمان به چه صورت است؟ –
میانگین هزینه زندگی در آلمان ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو در ماه است.
9 سطح زبان مورد نیاز؟ –
همه رشته ها باید سطح زبان B2 را به همراه مدرک داشته باشند. ) استثنا فقط در مورد رشته آی تی
افراد نخبه و متخصص حرفه ای در این رشته تنها با بررسی رزومه اعلام شود(
-0 آیا رشته های پزشکی و پیراپزشکی باید دوره بگذرونند؟ 1
بله. دوره های آموزشی برای رشته های پرستاری و پیراپزشکی بستگی به سابقه کار دارد که از 3 ماه تا
12 ماه متغیر است.
برای پزشکی و دندانپزشکی 2 سال دوره آپروباتسیون یعنی حالت دستیاری پزشکی که در اصل آمادگی
برای پاس کردن امتحان و ورود به بازار کار است.
همه دوره ها حقوق دارند. 50 درصد حقوق اصلی.
اطلاعات کلی:
مالیات و هزینههای کار در آلمان
بهعنوان یک کارمند در آلمان، شما به همان اندازه کارمندان آلمانی مشمول پرداخت مالیات خواهید
شد. مالیات کلیدی که کارمندان در آلمان میپردازند مالیات بر درآمد است .
جنبههای مختلفی وجود دارد که باید در مورد پرداخت مالیات و سایر هزینهها بهعنوان کارمند در آلمان
بدانید :
 در صورت اشتغال در یک شرکت، این شرکت مالیات شما را در اداره مالیات از حقوق ناخالص
شما کسر میکند .
 این شرکت همچنین از طرف شما “مالیات همبستگی”، “مالیات کلیسا” پرداخت میکند .
 این شرکت از طرف شما حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و بیمه بیکاری را پرداخت میکند .
 شروع از سال 2014 مشمول مالیات بر درآمد حقوقهای بالاتر از 354 € ،
 سقف مالیات همبستگی 5 / 5 درصد از میزان مالیات بر درآمد شماست،
 سقف مالیات کلیسا همانطور که توسط گروههای مذهبی تعیین میشود متفاوت است. با این
حال، این مالیات میتواند 8 ،٪ 9 ٪ یا بیشتر از میزان مالیات بر درآمد شما باشد،
 برای والدین و خانوادههای مجرد که به 6 دسته تقسیم میشوند، تخفیف مالیاتی وجود دارد،
 شما مالیات بر درآمد خود را بهصورت ماهانه پرداخت میکنید. با این حال، اگر بیش از آنچه
باید مالیات بر درآمد پرداخت کردهاید، میتوانید از اطلاعات دولت درخواست کنید و در صورت
واجد شرایط بودن بازپرداخت میشوید. این نیاز به شکلی از اظهارنامه مالیات بر درآمد ارائه
میشود .
سیستم تأمین اجتماعی
شما بهعنوان کارمند در آلمان مشمول پرداخت کمکهای تأمین اجتماعی خواهید شد. این هزینهها
برای محافظت از شما در برابر هر گونه اتفاق غیر منتظره مانند بیماری، تصادفات، بیکاری یا پیری است .
یک کارمند بهعنوان بخشی از این سیستم تأمین اجتماعی میتواند مشمول هریک از گروههای قانونی
زیر باشد :
 بیمه درمانی
 مراقبت بلندمدت
 حقوق بازنشستگی
 بیمهی تصادف
 بیمه بیکاری
کارت تأمین اجتماعی کارت است که به کلیه کارمندان آلمان داده میشود و دارای شماره تأمین اجتماعی
در آن است. شماره تأمین اجتماعی در آلمان چندین مزیت اجتماعی را برای شما تضمین میکند.
همچنین کارفرمای شما به شماره تأمین اجتماعی شما احتیاج دارد. در صورت از دست دادن شماره
تأمین اجتماعی، باید از صندوق بازنشستگی آلمان برای جایگزینی آن اقدام کنید .
دریافت صندوق بازنشستگی
شما بعد از مدت معینی بهعنوان یک کارمند آلمانی تصمیم به بازگشت به کشور خود میگیرید. در این
صورت واجد شرایط هستید که برای سالهایی که در آلمان کار کردهاید، مستمری خود را از صندوق
بازنشستگی دریافت کنید .
بیمه درمانی برای فریلنسرها و کارمندان در آلمان
همیشه توصیه میشود که بیمه درمانی کار کنید که حداکثر 5 سال شما را تحت پوشش خود قرار دهد
و هرگونه شرایط اضطراری و حوادث را تحت پوشش کامل قرار دهد. این طرح بیمه درمانی به شدت
برای مهاجران توصیه میشود .
اگر شما یک مهاجر هستید، قبل از انجام هرگونه تعهد دیگری در آلمان، باید یک بیمه خدمات درمانی
خریداری شود. بیمه کار برای آلمانیهایی که به خارج از کشور سفر میکنند نیز مناسب است، زیرا در
هر مکانی که بازدید میکنید بیمه میشوید .

ویزای تحصیلی آلمان
تحصیل در آلمان
اگر بخواهیم به ویژگیهای مثبت تحصیل در آلمان اشاره کنیم، علاوه بر مواردی که ذکر شد، امکان
تحصیل به دو زبان انگلیسی و آلمانی در این کشور از مزایای بسیار بزرگ است. لازم است بدانید که
تمدید ویزا به مدت پنج سال موجب اخذ اقامت دائم آلمان خواهد شد؛ یعنی اگر مدت زمان تحصیل
شما پنج سال طول بکشد، اقامت دائم آلمان را هم بدست خواهید آورد و این برای افرادی که قصد
مهاجرت به آلمان را دارند، مزیت بسیار بزرگی است. مورد بعدی که قصد داریم به آن اشاره کنیم، حجم
بالای دانشجویی است که آلمان سالانه میپذیرد و اگر قصد تحصیل به زبان آلمانی داشته باشید، تقریبا
میتوان گفت که امکان ندارد که موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه نشوید. مزیت بعدی، امکان کار
دانشجویی و پوشش همه یا بخشی از هزینههای زندگی دانشجو در آلمان است و در کنار آن، خدماتی
که کارت دانشجویی در اختیار شما قرار میدهد، بخش اعظمی از دغدغهها، مثل حملونقل، تخفیف در
خرید کتاب، تخفیف در خرید بلیط تئاتر و سینما و کنسرت و … را برای شخص رفع میکند.
مقاطع آموزشی آلمان
نظام آموزشی در آلمان از کیفیت بالایی برخوردار است. این نظام برنامههای مشخصی برای آموزش از
دورههای ابتدایی تا تحصیلات عالیه دارد. بخشهای آموزشی هر ایالت به صورت مستقل اداره میشود
اما همگی از استانداردهای ارائه شده توسط دولت آلمان پیروی میکنند.
برخی از مدارس در برخی ایالتها برای پذیرش دانشآموزان شرط معدل قرار میدهند و چنانچه
دانشآموزان از سطح معدل مورد نیاز برخوردار نباشند، میتوانند با کسب نمرهی قبولی در آزمونهای
ورودی به تحصیل در این مدارس بپردازند.
تحصیل لیسانس در آلمان
آلمان مقصد محبوبی برای دانشجویان از سراسر جهان است که به دنبال اخذ مدرک کارشناسی هستند.
دانشجویان بینالمللی چند دلیل خوب برای تحصیل در آلمان دارند که از جمله میتوان به ارتقای سطح
آموزش عالی، موقعیت آن به عنوان یک کشور بسیار پیشرفته در زمینه فناوری، فرهنگ و تاریخ غنی و
مناظر زیبا از حومههای زیبا تا شهرهای پویای او اشاره کرد.
رشتههای تحصیلی مختلفی در آلمان وجود دارد و گزینههای تحصیلی جالبی توسط دانشگاههایی با
انعطافپذیری در برنامهریزی تحصیلی ارائه میشود که شامل دورههای تمام وقت، نیمهوقت و مطالعات
آنلاین است.
مدارک زير با توجه به شرايط متقاضيان دستهبندی شده و نيازی نيست که همه متقاضيان کليه
مدارک را جهت اخذ پذيرش داشته باشند :
1 . ترجمه مدرک ديپلم و ريز نمرات آن
2 . ترجمه مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات آن
3 . ترجمه مدرک ليسانس و ريز نمرات آن
4 . ترجمه مدرک فوق ليسانس و ريز نمرات آن
5 . کپی پاسپورت
6 . کپی شناسنامه
7 . ۱۲ قطعه عکس رنگی ۴ * ۶
8 . گواهی زبان آلمانی یا انگلیسی
9 . کارنامه قبولي در کنکور سراسری
تحصیل فوق لیسانس در آلمان
آلمان همواره به عنوان “سرزمین ایدهها” نامیده میشود. کارشناسیارشد در آلمان به معنی تحصیل در
یکی از موفقترین دانشگاهها با هزینهای مقرون به صرفه در اروپا است .
کارشناسیارشد در آلمان به طور معمول دو سال طول میکشد، سال تحصیلی معمولا از ابتدای ماه اکتبر
تا پایان سپتامبر سال بعد طول میکشد. سیستم آموزش عالی آلمان به عنوان یکی از بهترینها در اروپا
شناخته شده است.
رشتههای کارشناسی ارشد در آلمان ممکن است به زبانهای انگلیسی یا آلمانی ارائه شود. تعداد زیادی
از برنامهها به زبان انگلیسی ارائه شده است .
ترجمه گواهی پایان دوره دیپلم و ریز نمرات آن، ترجمه گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی و ریز نمرات
آن، ترجمه مدرک فوق دیپلم و ریز نمرات آن در صورت وجود، ترجمه مدرک لیسانس و ریز نمرات آن،
کپی پاسپورت، گواهی زبان آلمانی در سطح B1 )در صورت تحصیل به زبان آلمانی( و یا مدرک تافل یا
آیلتس) در صورت تحصیل به زبان انگلیسی(، رزومهی تحصیلی و انگیزه نامه از مدارک مورد نیاز برای
درخواست تحصیل در مقطع کارشناسیارشد است.
تحصیل دکترا در آلمان
کشور آلمان با داشتن حدود 4000 هزار فارغالتحصیل در سال که دورهی دکترای خود را در این کشور
به پایان میرسانند، یکی از محبوبترین کشورهای تحصیلی در خارج از کشور است. به واسطهی حضور
43 دانشگاه شاخص آلمانی در بین 800 دانشگاه برتر جهان در رتبهبندی مشهور QS در سال
2016 / 2015 ، شمار زیادی از دانشگاههای آلمان از شهرت بینالمللی بالایی برخوردار شدند. تحصیل
دکترا در آلمان معمولا بینیاز از پرداخت هزینه تحصیلی است و بیش از یکچهارم داوطلبان دکترا در
این کشور، از کمکهزینههای تحصیلی همگانی بهرهمند میشوند .
-1 دکترای فردی
این یک روش سنتی بوده که هنوز هم متداولترین شیوه اخذ دکترا محسوب میشود. شما در حین
تحصیل در دورهی دکترا در کشور آلمان، مقاله یا رسالهی خود را تحت نظارت یک پروفسور آماده میکنید
اما عمدتاً باید بهطور مستقل روی پروژهی خود کار کنید. مدت زمان فرایند فارغالتحصیلی در مقطع
دکترا متغیر است اما عموماً از سه تا پنج سال طول میکشد. این بازهی زمانی، انعطافپذیری بالایی را
به ارمغان میآورد اما درعینحال مستلزم حد بالایی از نوآوریِ و مسئولیتپذیری شخصی است. شما
برای اخذ مدرک دکترای خود، محدود به انجام امور پژوهشیتان صرفاً در یک دانشگاه نیستید؛ بلکه
میتوانید یک پروژه را در یک سازمان پژوهشی غیردانشگاهی یا در یک شرکت آلمانی در بخش صنعت
انجام دهید.
Structured PhD programs -2
این شیوه شامل یک گروه از دانشجویان مقطع دکتراست که از سوی گروهی از اساتید راهنما، راهنمایی
میشوند. بیش از 700 طرح با این ویژگی در آلمان وجود دارد که بیشتر آنها به زبان انگلیسی انجام
میشود. این روش با روش دکترای انفرادی متفاوت است زیرا پروپوزال تحقیقی دانشجویان باید در
قالب یک طرح منسجم با یکدیگر تناسب و ارتباط داشته باشد، در حالی که روش انفرادی برای طرحهای
تحقیقی شخصی، ساختار آزادانهتر و منعطفتری دارند.
دانشگاههای زیادی در کشور آلمان، ارائهدهنده دورهی دکترا هستند. موسسه تبادل آکادمیک آلمان
( DAAD ( پایگاه دادهای را ارائه میکند که میتوانید جهت جستجوی برنامهی مناسب دکترا از آن
استفاده کنید.
تحصیل در مدارس آلمان
از زمانی که مدارس بینالمللی در آلمان در کنار مدارس دولتی فعالیت خود را آغاز کردند، رشد مهاجران
تحصیلی به آلمان بیشتر شد. استانداردهای تحصیلی برای مدارس آلمان توسعه مشخصی یافت.
مدارس بینالمللی درصدد هستند که یادگیری زبان آلمانی را به بهترین نحو در اختیار دانشآموزان قرار
دهند. برنامه درسی در مدارس خصوصی آلمان با طرح درس مخصوص دنبال میشود. آلمان در لیست
کشورهایی قرار دارد که مطالعات خارج از کلاس درس و فوقبرنامه را بسیار مدنظر قرار میدهد.
خوشبختانه امتیازبندی سیستم تحصیلی در آلمان به روز و قابل قبول است .
درباره مدارس آلمان
در مدارس آلمان استاندارد بالای تحصیلی دیده میشود. مدارس بینالمللی یک تجربه بینظیر از تجارب
و علم جدید محسوب میشود. پدر و مادرها دوست دارند فرزندانشان در بهترین شرایط تحصیلی رشد
کنند و به خواست دل خود برسند. در این میان مهاجرت تحصیلی یکی از روشهای بسیار ارزشمند است
و البته که کشورهای اروپایی به خصوص آلمان یک مقصد معتبر تحصیلی محسوب میشود. سؤال مهم
اینکه چرا مدارس آلمان برای تحصیل مناسب و پرطرفدار هستند؟
اعتبار دانشگاههای آلمان
در دانشگاههای آلمان علاوه بر این که امکان تحصیل رایگان در آنها وجود دارد، اعتبارات علمیآنها
نیز در سطح بالایی قرار دارد و فارغالتحصیلان میتوانند در بازارهای جهانی مشغول به کار شوند. کشور
آلمان عضو شنگن است و دانشگاههای ممتازی در سطح جهان دارد. در بسیاری از دانشگاهها رشتههای
مختلف به زبان انگلیسی ارائه میشوند و به همین دلیل مدارک این دانشگاهها در سطح بینالملل معتبر
است. در بین دانشگاههای برتر آلمان، دانشگاه فنی مونیخ رتبهی ۶۴ جهانی، دانشگاههایلدبرگ رتبهی
۶۸ جهانی و دانشگاه مونیخ رتبهی ۶۶ جهانی را به خود اختصاص دادهاند .
آزمونهای ورودی آلمان
دانشجویانی که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی را دارند، باید یک دورهی یک ساله را در کالج سپری
کنند. در کالجها آزمونهای ورودی و آزمونهای پایان دوره برگزار میشود. امتحان پایان دوره از دروسی
است که شما طی دورهی یک ساله میآموزید و با کسب نمرهی قبولی میتوانید وارد دانشگاه شوید.
آزمون ورودی در برخی از کالجها در دو بخش آلمانی و ریاضی و در برخی دیگر تنها در بخش آلمانی
برگزار میشود. چنانچه شما موفق به کسب نمرهی قبولی در این آزمونها نشوید، لازم است دورههای
زبان آلمانی را بگذرانید و دوباره در امتحان شرکت کنید. البته در برخی از رشتهها ممکن است سایر
دروس مانند زیست شناسی نیز در این آزمونها وجود داشته باشد. سوالات ریاضی موجود در آزمونها
ساده هستند و تا حدودی به دانش زبان آلمانی شما بستگی دارد تا بفهمید مسئله از شما چه میخواهد؛
پس دانش شما در زبان آلمانی یک گام مهم برای آغاز دوران تحصیلات شما محسوب میشود.
برخی از دانشگاههای علوم پزشکی آلمان برای پذیرش دانشجو آزمونهای ورودی برگزار میکنند. در این
آزمونها که در دانشگاههای مختلف به سبکهای متفاوتی برگزار میشود، میزان استعداد و توانایی فرد
و سطح دانش وی برای تحصیل در رشتههای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی مورد بررسی
قرار میگیرد.
شرکت در آزمونهای بینالمللی
مهمترین آزمونهای بینالمللی در همهی کشورهای جهان آزمونهای زبان است. در آلمان هم این
آزمون بسیار مهم است. داشتن نمرهی بالا در آزمونهای بینالمللی یک نقطهی قوت در رزومهی تحصیلی
شما محسوب میشود. در هر سال آزمونهای بینالمللی و رقابتهای مختلفی در زمینههای مختلف در
کشور آلمان برگزار میشود که شما میتوانید با شرکت در آنها سطح دانش و توانایی خود را افزایش
دهید و چنان چه موفق به کسب مقام شوید، از امتیازات خوبی بهرهمند گردید.
از آنجایی که این رقابتها به صورت ثابت برگزار نمیشوند، ممکن است در هر سال برخی از آنها در
آلمان باشند. به همین دلیل ما نمیتوانیم نام دقیق این آزمونها و رقابتها را برای شما بیان کنیم. بهتر
است این دسته از موضوعات را از طریق فراخوانهای دانشکده پیگیری کنید.
رشتههای غیر پزشکی آلمان
دانشجویانی که رشته علوم رایانهای را برای لیسانس درآلمان انتخاب میکنند، بسیاری از فرصتهای
حرفهای در صنعت و همچنین امکانات برای کار در آلمان و خارج از کشور را تجربه خواهند کرد.
برنامههای کارشناسی علوم کامپیوتر
در آلمان، اصول و مبانی ریاضی برای
محاسبات را مورد بررسی قرار
میدهد . در آلمان، این رشته جزء
محبوبترین رشتههای
تحصیلی بین دانشجویان بومی و
بینالمللی است . این رشته در
دانشگاههای مونیخ، دانشگاه
تکنولوژی برلین، دانشگاه هامبولت
برلین و… ارائه میشود.
دانشگاه هنر شهر برلین یکی ار دانشگاههایی است که در آن میتوانید در گرایشهای مختلف هنر از
جمله موسیقی، سینما، معماری و… تحصیل کنید. این دانشگاه شامل دانشکدههای هنرهای تجسمی،
دانشکده هنرهای نمایشی، دانشکده طراحی و دانشکده موسیقی است. دانشگاه هنر برلین معروفترین
مرکز برای تحصیل هنر است. برای تحصیل در این دانشگاه مدارک دورهی متوسطه و
مدرک Abitur آلمان مورد نیاز است. دانشجویان رشتههایی مانند معماری و مهندسی صدا با ارائه
مدرک Abitur میتوانند پذیرش بگیرند. برای دورههای طراحی و ارتباط تصویری مدرک Abitur ارائه
گردد .اما بدون ارائه مدرک نیز دانشجویان در صورت داشتن شرایط و استعدادهای خاص پذیرفته
میشوند .
دانشگاه هنر اشتوتگارت نیز از دیگر مراکزی است که میتوانید به تحصیل هنر در آن بپردازید.
دورههای مدیریت و تحصیل در آلمان میتوان در بسیاری از دانشگاههای آلمان طی کرد. رشتهی
مدیریت در آلمان از اعتبار خوبی در سطح جهانی برخوردار است. در طی سال اول کارشناسی، دانشجویان
مجموعهای از ماژولهای اصلی را پوشش میدهند ومبانی و دستورالعملهای پیشرفته موضوعات
عمومیرا یاد میگیرند. دانشآموزانی که دارای مدرک کارشناسی غیر مرتبط هستند، باید در سال اول
کارشناسی، پیش نیازها را مطالعه کنند .
تحصیل در زیر شاخههای گروه هتل داری و توریسم کی از جذابترین گزینههای تحصیلی برای
دانشجویان بینالمللی است . دانشجویانی که این رشتهها را انتخاب میکنند وارد این صنعت جذاب
میشوند و جوانب مختلف هتلداری، توریسم و مهماننوازی و مدیریت و برگزاری نمایشگاه، همایش،
کنفرانس و … با موضوعیت علمی، تجاری یا سیاسی و یا حتی برگزاری رویدادهای فرهنگی و سنتی را
میآموزند. دروس ارائه شده در این دورهها شامل مفاهیم پایهی مدیریتی در صنعت توریسم، رویدادها
و هتلداری میشود که عموم ا به صورت عملی و انجام پروژههای گروهی آموزش داده میشوند .
رشته داروسازی مانند دیگر زیر مجموعههای پزشکی، رشته محبوبی به حساب میآید و آلمان کشور
مناسبی برای تحصیل در رشته داروسازی در اتحادیه اروپا به حساب میآید؛ زیرا تحصیل در رشته
داروسازی در این کشور رایگان است. متقاضیان تحصیل در دانشگاههای آلمان در رشته داروسازی باید
قبل از اقدام برای پذیرش در این رشته باید مدرک زبان آلمانی را در کشور خود اخد نمایند و پس از
دوره زبان آلمانی و اخذ مدرک B2 و ارائه مدارک مورد نیاز دیگر میتوانند برای پذیرش رشته داروسازی
در دانشگاه آلمان اقدام کنند.
علوم تغذیه در کشور آلمان
کشور آلمان یکی از بهترین کشورهای قاره اروپا است و مورد توجه بسیاری از نخبگان ایرانی قرار گرفته
است. شما پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه میتوانید به مدت ۱۸ ماه در آلمان اقامت داشته باشید و
پس از پیدا کردن کار و کار کردن به
مدت سه سال در آلمان اقامت دائم
خود را دریافت نمایید. زبان تدریس
در کشور آلمان به زبان آلمانی و
انگلیسی بوده اگر قصد تحصیل در
مقطع کارشناسی را دارید بهتر است
که زبان آلمانی را فرا گرفته باشید
زیرا اکثر رشتههای مقطع لیسانس
در آلمان به زبان آلمانی تدریس
میشوند. امکان تحصیل رایگان در کشور آلمان وجود داشته و تنها ۳۵۰ یورو را در هر ترم باید به عنوان
شهریه دانشگاه بپردازید. یکی از مزیتهای خوب تحصیل در کشور آلمان این است که شما میتوانید
به مدت یک الی دو ترم مهمان دانشگاههای برتر آمریکا کانادا و استرالیا شوید. هزینه زندگی در کشور
آلمان با توجه به شهر و سبک زندگی میتواند متفاوت باشد. به طور کلی ایالت بایرن و مونیخ جزو
گرانترین شهرهای اروپا بوده هزینه زندگی در این دو شهر بسیار بالاتر از سایر شهرهای آلمان است. به
طور میانگین میتوان هزینه حدود ۷۲۰ یورو در ماه را هزینه زندگی در آلمان دانست. رشته علوم
تغذیه نیز از رشتههایی با بازار کار مطلوب در آلمان است. دانشگاه گیسن آلمان در ایالت هسن و
دانشگاه گوتنبرگ آلمان جزو دانشگاههایی هستند که رشته علوم تغذیه را ارائه میدهند .
حقوق در کشور آلمان
به دلیل مزیتهای زیادی که کشورآلمان برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته است، تحصیل در کشور
آلمان مورد توجه قرار گرفته است. امکان تحصیل رایگان در رشته حقوق در کشور آلمان وجود داشته و
میتوان با هزینههای اندک در مقاطع تحصیلی بالا ادامه تحصیل داد. با توجه به مقطع تحصیلی،
شرایط تحصیل در آلمان میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر قصد مهاجرت تحصیلی به آلمان را
برای مقطع کارشناسی دارید بهتر است بدانید که شرط ورود به این کشور برای مقطع لیسانس داشتن
مدرک زبان آلمانی حداقل در سطح B2 است. ضمن اینکه دانشجو باید در کنکور سراسری دانشگاههای
ایران پذیرفته شده باشد تا بتواند برای مقطع لیسانس مهاجرت نماید. امکان تحصیل رایگان در مقطع
لیسانس در دانشگاههای آلمان وجود ندارد و برای تحصیل رایگان و اخذ بورسیه تحصیلی باید برای
مقاطع ارشد و دکترا اقدام نمود .
یکی از مزیت های مهاجرت تحصیلی به آلمان این است که پس از اتمام تحصیل می توانید به مدت
یک سال و نیم اقامت داشته باشید و در صورت پیدا کردن کار ویزای خود را به ویزای کاری تغییر داده
و از این طریق میتوانید اقامت کشور آلمان را به دست آورید.
بعد از پذیرش در دانشگاههای آلمان میتوانید به انجمن صنفی کار دانشجویان مراجعه کرده و با ۲۰
ساعت در هفته مشغول به کار شوید و بخشی از هزینههای زندگی خود را از این طریق تامین نمایید.
کار دانشجویی بخشی از هزینههای شما را به راحتی پوشش داده و زندگی در آلمان را برای شما راحتتر
میکند. با داشتن ویزای آلمان میتوانید به کشورهای حوزه شینگن بدون ویزا مسافرت نمایید. برای
تحصیل در مقطع ارشد و دکترا تسلط به زبان انگلیسی کافی بوده و با داشتن نمره ۶ و نیم در آیلتس
و سایر شرایط میتوانید بورسیه دریافت نمایید. بعد از ورود به کشور آلمان میتوانید با پرداخت ۲۰ تا
۱۳۵ یورو در هر ماه خود را بیمه نمایید و از این بیمه در تمام کشورهای اروپایی استفاده نمایید. برای
داشتن یک زندگی دانشجویی تقریب ا راحت در آلمان به مبلغی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ماه نیاز دارید.
هزینه مسکن در آلمان مبلغ بین 500 تا 1500 یورو است. البته این تفاوت قیمت به شهر زندگی و نوع
مسکن وابسته خواهد بود. زندگی در خوابگاههای دانشجویی بسیار به صرفهتر بوده و هزینه آن در ماه
کمتر از ۲۰۰ یورو است. هزینه خورد و خوراک و هزینه زندگی روزمره در آلمان مبلغی حدود ۳۰۰ یورو در
ماه خواهد بود. برای حمل و نقل به صرفه میتوانید از کارت حمل و نقل استفاده نمایید، هزینه حمل
و نقل در هر ماه 70 یورو است .
مهندسی مواد در کشور آلمان
تحصیل در آلمان علاوه بر مزیتهای علمی فرصت یافتن تجربه و شغل مناسب را برای دانشجویان
کشورهای در حال توسعه فراهم میکند. تعداد زیادی از دانشجویان بینالمللی برای بورسیههای DAAD برای تحصیل در دانشگاههای آلمان اقدام میکنند .
طیف گستردهای از برنامههای درسی که به زبانهای انگلیسی و آلمانی تدریس میشود به محققان
DAAD ارائه میشود. این بورس تحصیلی مختص دوره مقطع کارشناسیارشد است .
مدت زمان دوره تحصیل تحت پوشش بورسیه DAAD بین 12 تا 36 ماه است .
بورسیه تحصیلی DAAD و مزایای آن :
 حمایت از هزینههای زندگی، کمک هزینه بیمه درمانی و برخی از کمک هزینههای مسافرت .
 کمک هزینه ماهیانه 750 یورو به دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعطا میشود .
 دانشجویان دوره دکترا هر ماه 1000 یورو اعتبار دریافت میکنند .
 هم کارشناسی ارشد و هم دانشجویان دوره دکترا از بیمه و پوشش درمانی برخوردار میشوند .
 آموزش رایگان در دانشگاههای آلمان
 اسکان رایگان در خوابگاه دانشگاه
از میان دانشگاههای معروف برای تحصیل در رشته مهندسی مواد در آلمان میتوان به دانشگاه صنعتی
فرایبورگ اشاره کرد که در شهر فرایبورگ آلمان واقع شده است و به عنوان قدیمیترین و معروفترین
دانشگاه در زمینه صنعت مهندسی مواد شناخته میشود .
امکان تحصیل رایگان در کشور آلمان وجود داشته و ضمن تحصیل نیز میتوانید؛ در آلمان مشغول به
کار دانشجویی شده و بخشی از هزینههای خود را تامین نمایید. هزینههای زندگی در آلمان با توجه به
نوع شهر میتواند متفاوت باشد، اما به طور میانگین هزینههای زندگی در آلمان بیش از 9500 یورو در
سال است .
هنرهای اسلامی در آلمان
آلمان یکی از بهترین مقاصد تحصیلی در جهان است. کشور آلمان شرایط بسیار منحصر به فردی را برای
تحصیل دانشجویان بینالمللی فراهم کرده است. دانشگاههای آلمان سطح علمی بسیار بالایی دارند و
جزء بهترین دانشگاههای جهان محسوب میشوند. یکی از مزیتهای تحصیل در آلمان رایگان بودن
هزینه تحصیل در این کشور است. در واقع امکان تحصیل رایگان فقط در دانشگاههای آلمان وجود
دارد. دانشگاههای دولتی آلمان هیچ گونه شهریهای از دانشجویان خود دریافت نمیکنند و تمام خدمات
آموزشی خود را به صورت رایگان به دانشجویان ارائه میدهند. به دلیل رایگان بودن هزینه تحصیل در
آلمان، هر ساله دانشجویان بینالمللی زیادی برای اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای آلمان با یکدیگر
به رقابت میپردازند. برخی از دانشگاههای آلمان رشته هنرهای اسلامی و رشتههای مرتبط با آن را در
مقاطع تحصیلی مختلف ارائه میدهند. دانشجویانی که قصد دارند برای مقطع کارشناسی از
دانشگاههای آلمان پذیرش بگیرند باید به زبان آلمانی مسلط باشند زیرا در دانشگاههای آلمان زبان
تحصیل در مقطع کارشناسی، زبان آلمانی است. اکثر دانشگاههای آلمان برای دانشجویان مقطع
کارشناسی کلاسهای آموزش زبان آلمانی را برگزار میکنند و دانشجویان میتوانند برای یادگیری زبان
آلمانی در این کلاسها شرکت کنند. در اکثر دانشگاههای آلمان زبان تحصیل در مقاطع کارشناسیارشد
و دکتری زبان انگلیسی است .
علاوه بر رایگان بودن هزینه تحصیل در آلمان، هزینه زندگی در این کشور نیز بسیار مناسب و مقرون به
صرفه است. میانگین هزینه زندگی در آلمان برای یک دانشجوی بینالمللی حدود 800 تا 1000 یورو
در ماه خواهد بود . جزئیات هزینههای زندگی دانشجویی در آلمان :
 اجاره بها خوابگاه: 234 یورو در ماه
 خورد و خوراک: 168 یورو در ماه
 حمل و نقل عمومی: 94 یورو در ماه
رشته ژنتیک در کشور آلمان
آلمان یکی از کشورهای پر متقاضی برای دانشجویانی است که قصد دارند در رشته ژنتیک خصوصا
ژنتیک پزشکی ادامه تحصیل دهند.خوشبختانه آلمان یکی از کشورهایی محسوب میشود که امکان
تحصیل رایگان را برای دانشجویان بین المللی فراهم کرده و دانشجویان با اخذ بورسیه تحصیلی
میتوانند به صورت رایگان در یکی از بهترین دانشگاههای آلمان به تحصیل در رشته ژنتیک بپردازند.
داشتن یک رزومه قوی، معدل بالا در دوره کارشناسی و کارشناسیارشد، تکمیل فرم درخواست، نوشتن
نامه انگیزه طبق اصول نامه نویسی انگلیسی، ضمیمه کردن مدارک تحصیلی تمامی دورهها به زبان
انگلیسی، رونوشتهای انگلیسی کل دوره کاری و سوابق کاری، مدارک ترجمه شده به زبان انگلیسی و
آلمانی از مدارک و شرایطی است که برای اخذ بورسیه تحصیلی در رشته ژنتیک پزشکی برای دانشگاههای
آلمان باید تهیه کنید .
 دانشگاه مونیخ
 هایدلبرگ
 دانشگاه فنی مونیخ
 دانشگاه فرایبورگ
 دانشگاه آزاد برلین
 دانشگاه کلن
از بهترین دانشگاههای آلمان برای تحصیل در رشته ژنتیک پزشکی هستند. زبان تحصیل در کشور آلمان
به صورت آلمانی و انگلیسی است؛ اما زبان اصلی زبان آلمانی بوده و دانشجویانی که میخواهند برای
دوره دکترا و ارشد در دانشگاههای آلمان اقدام نمایند بهتر است که مسلط به زبان آلمانی باشند و مدرک
زبان آلمانی را به همراه مدارک اصلی نیز ارسال نمایند؛ دقت داشته باشید که تعداد کمی از دانشگاههای
آلمان در دوره دکتری و ارشد ژنتیک پزشکی به زبان انگلیسی تدریس انجام میدهند به همین سبب
مسلط بودن به زبان آلمانی باعث میشود که شما بتوانید راحتتر پذیرش بگیرید .
با وجود اینکه هزینه تحصیل در آلمان به صورت رایگان است اما نباید از هزینههای یک زندگی
دانشجویی غافل بود، به همین سبب یکی از شرایط اخذ ویزای آلمان این است که ثابت کنید که
میتوانید سالانه مبلغ ۱۱ هزار دلار را تامین نمایید و یا برای پرداخت هزینههای زندگی حدود ۸۹۰ دلار
در ماه میتوانید تامین نمایید .
داشتن بیمه دانشجویی یکی دیگر از شروط اخذ ویزای آلمان است .
با توجه به نوع شهری که در آن زندگی میکنید هزینه زندگی میتواند در آلمان متغیر باشد؛ مثلا اگر
شهر مونیخ را برای زندگی انتخاب کرده باشید سالانه باید بتوانید 14 هزار دلار را تامین نمایید. برای
یک زندگی متوسط دانشجویی باید بتوانید سالانه حدود 11 هزار دلار را تامین کنید .
هزینهی اقامت یکی از مهمترین هزینههای زندگی در آلمان است، اگر از محلهای اقامت دانشجویی
استفاده نمایید، ماهانه باید حدود 300 دلار اجاره بها پرداخت نمایید .
دانشگاه پوتسدام آلمان نیز یکی دیگر از دانشگاههای مطرح برای رشته ژنتیک محسوب میشود .
معماری در آلمان
کشور آلمان بهترین دانشگاههای معماری جهان را دارد. تحصیل در رشته معماری در اکثر دانشگاههای
دولتی آلمان رایگان است. به همین دلیل دانشجویان زیادی از سراسر جهان برای تحصیل در
دانشگاههای آلمان اقدام میکنند. از این رو رقابت سختی بین دانشجویان بینالمللی برای اخذ پذیرش
از دانشگاههای آلمان وجود دارد. زبان تحصیل در دانشگاههای آلمان در مقطع کارشناسی عمدتا آلمانی
و در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری زبان تحصیل عمدتا انگلیسی است. هزینه تحصیل رشته معماری
در دانشگاههای خصوصی آلمان بسیار بالا است و در برخی از دانشگاههای خصوصی حدود 30000
یورو در سال است. علاوه بر رایگان بودن تحصیل در دانشگاه دولتی، هزینه زندگی در آلمان هم بسیار
مقرون به صرفه خواهد بود. هزینه زندگی در آلمان به طور میانگین 10200 یورو در سال است .
بورسیه تحصیلی در آلمان
بورسیههای تحصیلی در همهی کشورها برای تشویق دانشجویان وجود دارد و آلمان نیز از این قاعده
مستثنی نیست. در آلمان هشت موسسه وجود دارد که بخش عمدهای از فعالیتهایشان به حمایت
مالی از دانشجویان بینالمللی اختصاص مییابد. دانشجویان با تأمین شرایطی مانند معدل بالا، ارائهی
مقاله و شرکت در سمینارهای مورد نظر این موسسهها میتوانند شانس خود را برای گرفتن بورسیههای
تحصیلی بالا ببرند. برخی از بورسیههای کشور آلمان نیز توسط وزارت آموزش و پژوهش اجتماعی آلمان
تأمین میشوند. در ادامه برخی از بورسیههای تحصیلی را معرفی میکنیم.
1 . بورسیه DAAD : این بورسیه به دانشجویان بینالمللی در مقاطع مختلف تحصیلی اعطا میشود.
امکانات این بورسیه بر اساس رشته و دانشگاه متفاوت است اما هزینه تحصیل، هزینه زندگی،
و حتی در مواردی هزینه سفر را شامل میشود. تمرکز این بورسیه برای مقطع دکتراست.
2 . بورسیه اراسموس: این بورسیه برای دانشجویان بینالملل در اتحادیهی اروپا در نظر گرفته شده
است و توسط کمیسیون اروپا تأمین میشود. این بورسیه برای کمک هزینه در زندگی و تحصیل
در اروپا داده میشود.
3 . بورسیه پزشکی در آلمان وجود دارد که در بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی به دانشجویان
داده میشود.
سه بورسیهای که در بالا معرفی شدند، بورسیههای دولتی در آلمان هستند . در این کشور بورسیههای
خصوصی نیز توسط موسساتی که دربارهی آنها صحبت کردیم، داده میشوند.
1 . بورسیه تحصیلی هاینریش بل به دانشجویان بینالمللی در مقاطع بالاتر یعنی کارشناسیارشد و
دکترا که در یکی از دانشگاههای معتبر آلمان تحصیل میکنند، اعطا میشود.
2 . بورسیه کنراد آدناور، بورسیهای است که توسط بنیاد بورسیه به دانشجویان بینالمللی
کارشناسیارشد و دکترا که سن آنها کمتر از 30 سال باشد اعطا میشود. برای دریافت این
بورسیه لازم است سطح علمی شما از حد متوسط بالاتر باشد و در فعالیتهای اجتماعی کشور
خود شرکت کرده باشید.
. بورسیه تحصیلی 3 Stipendium به دانشجویان بینالمللی و بر اساس لیاقت آنها داده میشود.
برای کسب این بورسیهها تنها استعداد شما و این که دانشجوی کشور آلمان باشید، مورد نظر
است و ملیت و درآمد شما در این موضوع تأثیری ندارد.
ممکن است دانشگاه شما نیز بورسیهها و کمک هزینههای تحصیلی برای دانشجویان خود در نظر گرفته
باشد که میتوانید به صورت اینترنتی یا پرسش از مشاوران این موضوع را بررسی کنید. البته باید توجه
داشته باشید که این بورسیهها قادر به تأمین بخشی از هزینههای زندگی شما خواهد بود و به مدت
محدود به شما داده میشود.
تحصیل در خارج از کشور برای بسیاری از افراد آرزوی یک عمر است؛ اما اغلب اوقات، مقدار هزینه
موردنیاز آن را به یک رویای واقعی تبدیل میکند. به نظر میرسد یک قانون مشترک اعمال میشود:
هرچه مقصد تحصیل محبوبیت بیشتری داشته باشد، هزینه تحصیل بیشتر است. خوشبختانه آلمان از
این قانون معاف است .
علیرغم اینکه این کشور در میان پنج مقصد محبوب تحصیل در جهان قرار دارد، هزینه تحصیل در
آلمان بسیار مقرون بهصرفه است .
در سال 2014 ، 16 ایالت آلمان شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در تمام دانشگاههای دولتی آلمان
را لغو کرد. این بدان معناست که هماکنون دانشجویان کارشناسی ارشد داخلی و بینالمللی در
دانشگاههای دولتی آلمان میتوانند به صورت رایگان تحصیل کنند، فقط با پرداخت هزینه ناچیزی برای
تأمین هزینههای مدیریت و سایر هزینههای هر ترم که برای همهی دانشجوها برابر است .
البته در پاییز 2017 ، ایالت جنوب غربی بادن-وورتمبرگ هزینههای تحصیل برای دانشجویان غیر اتحادیه
اروپا را مجدداً برقرار کرد و ممکن است سایر کشورها نیز در سالهای آینده این روش را دنبال کنند.
دانشجویان غیر اتحادیه اروپا در بادن-وورتمبرگ اکنون باید شهریه 1500 یورو یا 3000 یورو در سال
را در هر ترم بپردازند .
در حال حاضر، هزینههای کم مطمئناً کمک میکند تا تحصیل در آلمان یک گزینه جذاب برای دانشجویان
احتمالی باشد و این کشور بهطور مداوم به عنوان یکی از محبوبترین مقاصد برای دانشجویان بینالمللی
در جهان قرارگرفته است .
سرویس تبادل دانشگاهی آلمان که Deutscher Akademischer Austausch Dienst ( DAAD(نامیده
میشود، از دانشجویان آلمانی و بینالمللی پشتیبانی میکند تا بودجهای را برای زندگی و تحصیل در
آلمان به صورت رایگان یا با هزینه مقرون بهصرفه کسب کنند .
بورس تحصیلی DAAD برای تحصیل در آلمان به دانشجویان آلمانی و بینالمللی از هر سطح و همچنین
دانشگاهیان و محققان ارائه میشود. برای یافتن بورسهای تحصیلی مرتبط برای تحصیل در آلمان،
میتوانید بر اساس کلمات کلیدی، سطح تحصیلات، کشور مبدأ و موضوع جستجو کنید . منبع مفید دیگر وزارت آموزش و تحقیقات فدرال یا r Bildung und üBundesministerium f Forschung است که میزبان سایتی است که به ارائه اطلاعات بورسیههای تحصیلی در آلمان
اختصاص دارد .
هزینه تحصیل در آلمان
هزینههای تحصیل اولین چیزی است که دانشجویان هنگام برنامهریزی برای تحصیل در خارج از کشور
به آن فکر میکنند. در آلمان از چنین نگرانی راحت خواهید شد .
برخلاف سایر مقاصد محبوب تحصیل در جهان که هزینههای تحصیل بیشترین نگرانی را دارند،
دانشجویان بینالمللی در آلمان نمیتوانند با این موضوع ارتباط برقرار کنند. همانگونه که در بالا هم
گفته شد با یک طرح دولتی که در سال 2014 رأیگیری شد، شهریه برای کلیه دانشجویان ثبتنامشده
در دانشگاههای دولتی، ازجمله دانشجویانی که از خارج از کشور میآیند، لغو شده است .
این عامل اصلی برای گسترش ثبتنام بینالمللی بوده است و اکنون بیش از 380،000 دانشجوی
خارجی در دانشگاههای این کشور تحصیل میکنند .
اما هزینههای تحصیل در دانشگاههای خصوصی هنوز هم باقیمانده است؛ اگرچه دانشگاههای دولتی
بیشترین سهم ارائهدهندگان آموزش عالی را به خود اختصاص میدهند، چندین دانشگاه خصوصی در
آلمان فعالیت میکنند .
بنابراین سؤال این است که تحصیل در دانشگاههای خصوصی در آلمان چه هزینهای دارد؟
دانشگاههای خصوصی در مورد هزینههای تحصیل آزادانه تصمیم میگیرند؛ بنابراین، بسته به دانشگاه
موردنظر شما، هزینهها متناسب با آن متفاوت خواهند بود؛ علاوه بر این، آنها بهطور منظم بررسی
میشوند و اغلب ممکن است تغییر کنند . اگرچه در بیشتر مواقع دانشگاهها برای همه مدرکی که ارائه
میدهند هزینههای یکسانی را اعمال میکنند؛ اما در برخی موارد دوره انتخابی شما هزینه تحصیل در
دانشگاههای خصوصی را تعیین میکند. بهعنوانمثال، مدارک MBA و مهندسی به عنوان گرانترین
برنامههای تحصیلی شناخته میشوند . حداکثر، هزینههای سالانه شما در دانشگاههای خصوصی آلمان
در حدود 30000 یورو خواهد بود. این مقدار بسیار پایینتر از هزینهای است که شما در سایر مقاصد
محبوب تحصیل پرداخت میکنید . در زیر فهرستی از دانشگاههای خصوصی در آلمان و بهطور متوسط شهریهای که آنها درخواست
میکنند آورده شده است :
نام دانشگاه شهریه
کالج بارد برلین 28700 یورو
دانشگاه علمی کاربردی
9800 یورو
EBC Hochschule 10000 یورو
Friedensau Adventist
بین 1200 تا 4900 یورو
دانشکده بازرگانی GISMA بین 3000 تا 33000 یورو
مدرسه حکمرانی هرتی 32500 یورو )فقط دورههای تحصیلات تکمیلی
را ارائه میدهد(
مدرسه بازرگانی مونیخ 24000 یورو
Berlin HochschuleSRH
10000 یورو
WHU – دانشکده مدیریت Otto Beisheim 15000 یورو
دانشگاه علمی کاربردی اروپا
1400 یورو
توجه داشته باشید که علاوهبر گرفتن شهریههای بسیار مقرون بهصرفه، بسیاری از دانشگاههای خصوصی
به دانشجویانی که از معیارهای خاصی برخوردار هستند هزینههای کمتری ارائه میدهند. بیشتر اوقات
این معیارها به وضعیت مالی شما مربوط میشود. اگر درآمد شما زیر یک آستانه ثابت است، پس واجد
شرایط دریافت چنین هزینههای کمتری هستید .
از طرف دیگر، چند ارائهدهنده آموزش عالی خصوصی در آلمان نیز وجود دارند که فقط هزینههای اداری
را دریافت میکنند، بهعنوانمثال دانشگاه روانکاوی بینالمللی برلین .
نکته : اگرچه برخی از دانشگاههای فوقالذکر سالانه هزینههای بالای 30،000 را دریافت میکنند؛ اما اگر
با هزینه حضور در دانشگاههای کشورهای دیگر مقایسه کنید تفاوت زیادی را مشاهده خواهید کرد.
بهعنوانمثال، برای مدارک MBA در مدارس معتبر بازرگانی خصوصی در آلمان، شما باید حداکثر سالانه
حدود 35000 یورو بپردازید؛ درحالیکه هزینه تحصیل در مقاطع MBA در انگلیس، بهعنوانمثال، به
راحتی میتواند 50،000 یورو باشد .
هزینه زندگی در آلمان
درحالیکه بسیاری از دانشجویان میتوانند در آلمان به صورت رایگان تحصیل کنند، هزینههای زندگی
اجتنابناپذیر است. هزینههای زندگی در آلمان در برخی مناطق گرانتر از مناطق دیگر است –
بهعنوانمثال مونیخ گرانترین شهر آلمان برای زندگی در نظر گرفته میشود. متوسط هزینههای زندگی
ماهانه یک دانشجو در آلمان حدود 850 یورو (962 دلار آمریکا( است .
اجاره بزرگترین هزینه ماهانه شما خواهد بود، اگر شما در یک آپارتمان مشترک )متوسط اجاره 280
یورو / 340 دلار در ماه در ما ه( یا سالن اقامت دانشجویی ) 234 یورو / 290 یورو در ما ه( زندگی میکنید،
براستان ارزانتر است .
بر اساس دادههای DAAD ، سایر هزینههای متوسط ماهانه به شرح زیر است :
اطلاعات
هزینه ها
غذا 168 یورو
لباس
42 یورو
حمل و نقل 94 یورو
تلفن، اینترنت و تلویزیون
31 یورو
مطالعه 20 یورو
فعالیت های اوقات فراغت
61 یورو
اگر شهروند اتحادیه اروپا یا شهروند ایسلند، لیختناشتاین، نروژ یا سوئیس باشید برای تحصیل در آلمان
نیازی به ویزا نخواهید داشت. در غیر این صورت، منتظر باشید که برای ویزای دانشجویی خود 75 یورو
بپردازید. برای تحقق شرایط ویزا، باید اثبات کنید که سالانه حدود 10 ، 236 یورو دارید یا به آنها
دسترسی دارید .
همچنین به عنوان شرط ثبتنام در دانشگاههای آلمان به بیمه درمانی نیاز خواهید داشت. اگر مقیم
کشوری در داخل اتحادیه اروپا یا EEA هستید، باید یک توافقنامه امنیت اجتماعی بین کشور شما و
آلمان منعقد شود. این بدان معناست که اگر بیمه درمانی عمومی دارید، باید در آلمان نیز تحت پوشش
بیمه باشید. اگر بیمه درمانی شما در آلمان معتبر نیست، انتظار داشته باشید که ماهانه حدود 80 یورو
( 97 دلار آمریکا ) برای پرداخت این هزینه بپردازید .
هزینههای کارشناسی برای تحصیل در آلمان
اگرچه میتوانید در دانشگاههای دولتی آلمان در مقطع کارشناسی به صورت رایگان تحصیل کنید. البته
باید برای ثبتنام در هر ترم هزینه کنید. این مبلغ معمولاً بیش از 250 یورو ) 290 ~ دلار آمریکا ) در هر
ترم نیست؛ اما بسته به دانشگاه متفاوت است .
بیشتر دانشگاههای آلمان دولتی هستند. مؤسسات خصوصی معمولاً برای تأمین بودجه خود به
هزینههای تحصیل وابسته هستند )اگرچه برخی از آنها از بنیادها نیز پشتیبانی میکنند( و هزینههای
خود را تعیین میکنند كه میتواند چیزی بیش از 20000 یورو در سال باشد ) 24400 دلار آمریکا ).
برنامه کمک مالی دانشجویی فدرال (BAföG: Bundesausbildungsförderungsgesetz) توسط اتباع
آلمان و دانشجویان اتحادیه اروپا و همچنین برخی از خارجیان تحت شرایط انتخابی قابلاستفاده است .
بهطورکلی، این کمک برای افراد زیر 30 سال است )اگر شما برای کارشناسی ارشد تحصیل میکنید زیر
35 سال(، اما بسته به شرایط میتوان موارد استثنایی را ایجاد کرد . BAföG معمولاً به دو قسمت تقسیم
میشود که 50 ٪ آن به صورت کمکهزینه دولتی و نیمه دیگر یک وام بدون بهره است که با پایان مدت
حداکثر کمک باید به صورت اقساط پرداخت شود .
هزینههای کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی برای تحصیل در آلمان
تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاههای آلمان معمولاً رایگان است، اگر به عنوان
“متوالی” طبقهبندی شود – یعنی بهطور مستقیم از مدرک لیسانس مرتبط در آلمان پیروی کنید. باز هم
برای ثبتنام، تأیید و مدیریت هر ترم هزینه کمی دارد .
هزینههای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد “غیر متوالی”، برای کسانی که مدرک لیسانس خود را در
سایر نقاط جهان کسب کردهاند، بین دانشگاهها متفاوت است و ممکن است تا حدود 20،000
یورو سالانه در مؤسسات دولتی و حداکثر 30 ، 000 یورو در دانشگاههای خصوصی آلمان برسد .
در سطح دکترا، حداقل در ششترم اول تحصیل در همه دانشگاههای آلمان رایگان است. همانطور که
در تمام مقاطع تحصیلی، دانشجویان دکترا ملزم به پرداخت کمکهزینه ترم بیش از 250 یورو یا بیشتر
برای هزینههای مدیریت و سایر هزینهها هستند .
تسهیلات دانشجویان در آلمان
تمامیدانشجویان هنگام ثبت نام در دانشگاههای آلمان موظف هستند، تحت پوشش بیمههای درمانی
دانشجویی قرار گیرند . بدون قرارداد بیمه امکان ثبت نام در دانشگاهها وجود ندارد. از نکات مهم و
درخور توجه در خصوص انتخاب بیمه مناسب غیر دولتی آن است که شرکتهای قابل اعتماد با
تعرفههای مناسب و پوشش خدمات پزشکی متنوع را انتخاب نمود. گاهی برخی شرکتها، قرارداد
دانشجویانی را که در سال نخست بیمه، هزینههای پزشکی زیادی داشتهاند، تمدید نمیکنند. لذا
پیشنهاد میشود در صورتی که از ارائه خدمات شرکت بیمه خود مطمئن هستید، با ثبت قراردادی
چندساله خیال خود را راحت نمایید. از سویی این قراردادها عموما با اطلاع رسانی یک ماهه قابل لغو
هستند .
شرکتهای بیمه دولتی در آلمان موظف هستند، دانشجویان را تا پایان سی سالگی یا تا پایان
چهاردهمین ترم تحصیلی در دانشگاه با تعرفههای دانشجویی بیمه کنند. اگر شما از سن سی سال
گذشتهاید یا در طول دوران تحصیل از سن سی سالگی فراتر رفتهاید یا چهاردهمین ترم تحصیلی را
تمام کردهاید و هنوز فارغالتحصیل نشدهاید، میتوانید با پرداخت تعرفههای گرانتر به قرارداد خود با
شرکت بیمه ادامه دهید .
در میان شرکتهای ارائه دهنده بیمه خصوصی، شرکت یونیون که زیر مجموعهی بیمهی ویکتوریاست ،
خدمات مناسبی به دانشجویان ارائه میدهد. این شرکت در تمامی مقاطع به ارائه خدمات میپردازد.
کار دانشجویی آلمان
برای دانشجویان کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند اجازهی کار محدود است. دانشجویان خارج
از اتحادیه اروپا میتوانند در سال 120 روز به صورت تمام وقت کار کنند. منظور از تمام وقت یعنی هر
روز 8 ساعت کار میکنند. دانشجو اگر ماهیانه تا 450 یورو حقوق داشته باشد از مالیات معاف میشود،
ولی اگر درآمد او در ماه از 450 یورو بیشتر شود، موظف است مالیات بپردازد. مالیاتی که دانشجویان
موظف به پرداخت آن هستند زیاد نیست. در صورت درخواست دانشجو برای بازگشت مالیات در پایان
هر سال، مالیاتهایی که از وی کسر شده به حسابش واریز میشود. تعطیلات رسمیآلمان مثل تعطیلات
سال نو میلادی و یا آخر هفتهها به عنوان روزهای مجاز کاربه حساب نمیآیند . منظور این است که، اگر
فردی همهی آخر هفتهها و سایر روزهای تعطیل هم کار کند، جز 120 روز به حساب نمیآیند .
حداقلدستمزد دانشجوها در آلمانبر اساس قانون، ساعتی 8.5 یورو است که اگر دانشجو با همین
دستمزد هفتهای دو روز کار کند، میتواند 90 درصد الی 100 درصد همه هزینههای یک زندگی
دانشجویی را تامین کند. زیرا یک زندگی دانشجویی با همه نیازهای مخصوصبه خود، بین 550 الی
650 یورو ماهیانه است. برخی از شرکتها هستند که مبالغ بالاتری از 8.5 یورو پرداخت میکنند و حتی
دستمزد یک دانشجو ممکن است تا ساعتی 20 یورو هم برسد.
شرایط کار در آلمان
شرایط کار دانشجویی در آلمان نسبت به بسیاری از کشورها سادهتر است و از طرفی امری بسیار جا
افتاده برای کارفرمایان و شرکتها نیز است. دانشجویان خارجی میتوانند بدون داشتن اجازهی کار در
آلمان کار کنند. میتوان ادعا کرد که اکثر دانشجویان آلمان، چه آلمانی و چه غیر آلمانی، هزینه تحصیل
خود را از طریق کار کنار تحصیل در آلمان تأمین میکنند. زیرا کار در آلمان برای دانشجویان فراهم است.
از کار در فروشگاهها و رستورانها، نمایشگاهها تا کار در کتابخانهی دانشگاه و یا کار برای اساتید و یا کار
در کارخانهها و مراکز صنعتی، بسیاری از کارخانجاتها و شرکتها هستند که با دانشگاهها در ارتباط
هستند و تمایل دارند برای پیشبرد پروژههای خود از دانشجویان استفاده کنند و آنها را در رشتههای
تحصیلی خود به کار گیرند. به این نوع از کار دانشجویی، Werkstudent گفته میشود و تقریبا از ترم 3
لیسانس به بالا میتوانید روی آن حساب باز کنید. البته به شرط اینکه دنبال آن باشید. هر چند این
نوع کارها بیشتر برای رشتههای فنی مهندسی فراهم میشود .
در کل دانشجو نیروی کار ارزانتر و به صرفهای برای کارفرماست و حقوق دانشجو از یک غیر دانشجو
کمتر است و علاوه بر این کارفرما نیازی به پرداخت هزینههای حمل و نقل دانشجو ندارد، زیرا دانشجوها
در ایالتهای خود به صورت رایگان رفت و آمد میکنند. برای همین پیدا کردن کار دانشجویی موضوع
نگران کنندهای نیست و افرادی که برایتحصیل به کشور آلمان سفر میکنند، میتوانند مخارج خود را از
طریق کار در کنار تحصیل تامین کنند. البته آشنایی با زبان آلمانی حداقل در سطح B1 نقش مهمی در
گرفتن کار دانشجویی دارد.
خوابگاه در آلمان
شرایط اقامت و زندگی یکی از عواملی است که در انتخاب کشور و شهر محل تحصیل تأثیر بسیاری
دارد. معمولاً شهرهایی که دارای دانشگاههای ممتاز هستند از امکانات خوبی برای اقامت دانشجویان
برخوردارند و کمتر پیش میآید که دانشجویی به دلیل مشکل در اقامت از تحصیل در آلمان باز بماند.
سالنهای اقامت دائم آلمان برای دانشجویان در تمام دانشگاههای کشور آلمان موجود هستند. این
سالنها مقرون به صرفهترین اقامتگاه برای دانشجویان هستند. علیرغم ظرفیت بالای این سالنها لازم
است در اسرع وقت درخواست خود را برای رزرو ارسال کنید چرا که میزان تقاضا برای این اقامتگاهها
بسیار زیاد است. بهترین فضا در این مجتمعها وجود یک اتاق در هر طبقه به همراه سرویسهای
بهداشتی و آشپزخانه است.
چنانچه خصوصی بودن فضای اقامت برایتان از اهمیت بالایی برخوردار است میتوانید در آپارتمانهای
دانشجویی که در آنها یک تا دو نفر زندگی میکنند ساکن شوید. قیمت این آپارتمانها نسبت به
سالنهای اقامتی بالاتر است. آپارتمانهای اجارهای به دو صورت مبله و بدون اثاثیه وجود دارند.
آپارتمانهای بدون اثاثیه اجاره بهای کمتری دارند اما برای یک زندگی موقت دانشجویی توصیه
نمیشوند. قیمت اجارهی آپارتمانها به کیفیت ساختمان و موقعیت آن بستگی دارد که شما میتوانید
با یک هماتاقی هزینههای خود را تقسیم کنید. برای درخواست این آپارتمانها میتوانید به صورت
آنلاین اقدام کنید یا به آژانسهای مسکن مراجعه کرده و از آنها راهنمایی بگیرید.
نکتهای که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد این است که وضعیت اقامت شما باید پیش از مهاجرت
به آلمان مشخص شود.
خدمات بانکی و مالی آلمان
اگر در آلمان زندگی کنید و شاغل یا مشغول به تحصیل باشید، به حساب بانکی نیاز دارید که میتوانید
در بانکهای مختلف متناسب با شرایطی که ارائه میدهند، حساب باز کنید. کلیه بانکها دارای شعبه-
های مختلف هستند. از بعضی بانکها نیز فقط میتوان به صورت اینترنتی استفاده کرد و شعبههای
فیزیکی ندارند. معمولاً برای استفاده از حساب بانکی باید هزینه پرداخت شود اما غالباً دانش آموزان
و دانشجویان این هزینه را پرداخت نمیکنند. حسابهای بانکی انواع مختلفی دارند: برخی از حساب-
های بانکی امکان اضافه برداشت را ندارند از این گونه حسابها فقط میتوان مبلغی را برداشت کرد
که به حساب ریخته شده است و در حساب موجود است اما در صورتی که حساب اعتباری داشته باشید،
حتی اگر موجودی در حسابتان نداشته باشید، امکان اضافه برداشت را دارید. به عبارت دیگر بانک به
اندازه مبلغ اضافه برداشت تا سقف مشخصی را به شما وام میدهد و شما موظف هستید این مبلغ را
به همراه بهره آن به بانک پس بدهید. باید توجه داشته باشید که نرخ بهره اضافه برداشت غالباً بسیار
زیاد است . برخی از بانکهای کشور آلمان برای دانشجویان امتیازات ویژهای قائل شدهاند که میتوانید
با مراجعه به سایت آنها یا مراجعهی حضوری پس از مهاجرت از شرایط آن آگاه شوید .
افتتاح حساب بانکی در آلمان
در این بخش قصد داریم فرآیند افتتاح حساب در آلمان را به عنوان نمونهای از یک کشور اروپایی با
هم بررسی کنیم. مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب در آلمان به شرح زیر است :
 پاسپورت
 کارت دانشجویی یا نامه ای از طرف دانشگاه
 ثبت نام در دانشگاه
جالب است بدانید تحصیل در بیشتر دانشگاههای آلمان رایگان است و نیازی به پرداخت شهریه
نیست، با این حال برای اینکه دولت آلمان اطمینان حاصل کند که شما توانایی تامین هزینههای زندگی
در این کشور را دارید از شما میخواهد یک حساب بانکی مسدود شده باز کنید. شما باید در این حساب
مقداری پول بگذارید و تا مدت زمان مشخصی حق استفاده از آن را ندارید، این پول در واقع حکم
تضمین را دارد و در بیشتر مواقع پس از رفتن به آلمان میتوانید با روشهایی مقداری از پول خود را
از حساب خارج کنید. برای افتتاح این حساب نیازی نیست حتما به صورت مستقیم به آلمان بروید،
بلکه میتوانید از طریق سفارت آلمان نسبت به افتتاح این حساب اقدام کنید. برای افتتاح این حساب
باید اسناد زیر را به همراه خود به سفارت ببرید :
دو نسخه چاپ شده )پرینت گرفته شده( از فرم درخواست افتتاح حساب که از قبل موارد خواسته شده
را پر کرده باشید، که البته بخشهایی که گفتیم باید خالی بگذارید تا در سفارت و در حضور کارمند
سفارت تکمیل شود. پاسپورت و کپی رنگی از پاسپورت، شناسنامه به همراه کپی، دو عدد عکس پرسنلی
تمام رخ، نامه پذیرش دانشگاه )ویزای دانشجویی( و ایمیلی که از طرف سفارت برای شما ارسال شده
به همراه هزینههای تاییدیه و ثبت فرآیندهای افتتاح حساب. )هزینهها چیزی حدود ۲۰ یورو میشود(
در نهایت پس از مراجعهی حضوری به آلمان میتوانید از کارمند بانک Eurocheque-Card یا EC Card دریافت کنید و به سادگی از حساب خود در آلمان استفاده کنید و کلیه خدمات بانکی و مالی خود را
انجام دهید .
در این مطلب سعی کردیم همهی اطلاعاتی که باید برای افتتاح حساب بانکی و انجام امور مالی در سایر
کشورهای دنیا به عنوان دانشجو بدانید را برای شما بیان کنیم. میدانیم که انجام این امور به عنوان
یک دانشجوی خارجی دشوار است و نیازمند به صبر و حوصلهی زیادی دارد، با این حال افتتاح حساب
بانکی در یک کشور خارجی میتواند بخشی از هویت شما به عنوان یک دانشجوی بینالمللی باشد و
نشان دهندهی پذیرش شما از سوی جامعه به عنوان یک شهروند عادی است .
چاپ مقالات علمی در آلمان
کشور آلمان دارای مجلههای مختلفی برای چاپ مقالات در زمینههای مختلف علمی، پژوهشی، مذهبی
و… است . از طرفی ارائهی مقالهی علمیتأثیر بسیار زیادی در پذیرش دانشجویان به خصوص در
دورههای فوق لیسانس و دکترا دارد. چنانچه در حین تحصیل در آلمان، مقالهی خود را ارائه دهید
میتوانید از امتیازات مختلفی در این زمینه بهرهمند شوید. مقالهی ارائه شده در صورت برخورداری از
سطح کیفیت و استانداردهای لازم علمی برای مولف و دانشگاه اعتبار خوبی به ارمغان میآورد و از این
رو تمامی دانشگاهها در کشور آلمان امتیازات ویژهای برای مولفان در نظر میگیرند.
لازم به ذکر است که هرچه رزومهی تحصیلی شما قویتر باشد، علاوه بر موفقیت در زمینهی ادامه
تحصیل، در یافتن شغل مناسب به شما کمک خواهد کرد.
شما همچنین میتوانید با کمک اساتید راهنما با شرکتهای تحقیقاتی مختلف قرارداد ببندید و در ازای
تألیف مقاله پول دریافت کنید. البته لازم به ذکر است که در پایان به احتمال زیاد، مقاله به نام شما
نخواهد بود.
کنفرانسها و جشن ها
علاوه بر رقابتهای مختلف در کشور آلمان کنفرانسهای متنوعی در رشتههای متعدد برگزار میشود. این
کنفرانسها میتوانند موقعیت خوبی برای ارائهی مقاله و پژوهش شما باشند. کنفرانسهای علمی نیز
مانند رقابتهای بینالمللی به صورت گردشی برگزار میشوند و به همین دلیل نمیتوانیم لیست خاصی
از کنفرانسهای برگزار شده در کشور آلمان ارائه دهیم؛ اما برخی از نمونه کنفرانسهای بینالمللی که
اخیرا در این کشور برگزار شدهاند عبارتند از؛
کنفرانس بینالمللی مطالعات شهری و فراشهری، کنفرانس کامپیوتر و گفتار، کنفرانس سیستمهای انرژی
آینده و…
در واقع این کنفرانسها موضوعات مختلفی در تمام زمینهها را پوشش میدهند. میتوانید از طریق
فراخوانهای دانشگاه یا به صورت آنلاین از کنفرانسهایی که در کشور آلمان برگزار میشوند، اطلاعاتی
کسب کنید.
جشنهای دانشگاهها
یکی از دلایل توریستی بودن کشور آلمان برگزاری جشنها و مراسمهای مختلف در روزهای مختلف
سال است. این جشنها یکی از بهترین تفریحات برای دانشجویان بینالملل محسوب میشوند. ممکن
است جشن در خود دانشگاه برگزار شود یا در سطح شهر بین عموم مردم باشد. این روزها لزوماً
تعطیلرسمی نیستند اما مردم مراسمها را برگزار میکنند. در ادامه برخی از این جشنها را به شما معرفی
میکنیم.
فاشینگ
جشنی که در آن مردم، لباس دلقکها را میپوشند و ماسک میزنند و یا گریم میکنند و در خیابان
شادیکنان آواز میخوانند، این جشن در مونیخ و کلن دیدنیتر برگزار میشود. این جشن در ماه فوریه
برگزار میشود.
هامبورگردْم
بزرگترین فستیوال برگزار شده در شمال آلمان است. یک جور شهربازی سیار که در این فصل برپا
میشود و شامل انواع و اقسام تفریحات و وسایل سرگرمی است که تمام مردم میتوانند از آنها
استفاده کنند.
کیلروْخه
این جشن در واقع یک مسابقهی قایقهای بادبانی است که هر سال در ژوئیه و در شهر کیِل برگزار
میشود.
جشنوارهباخ
در این جشنواره ساختههای باخ موسیقیدان گرانقدر کلاسیک، توسط گروههای موسیقی آماتور و
حرفهای دوبارهنوازی میشوند. برگزاری آن هر سال در لایپزیگ و در روز معراج عیسی مسیح صورت
میگیرد .
اکتبرفست
در این جشنواره به طور متوسط سالیانه ٥ میلیون نفر شرکت میکنند. اکتبرفست یک جشنوارهی
فرهنگی هم هست، و بخش مهمیاز فرهنگ باواریایی )باواریا یکی از ایالات آلمان است( را بازتاب
میدهد. در این جشن انواع غذاها و تنقلات آلمانی سرو میشوند. مدت برگزاری آن هم هجده روز
است.
جشنوارههایی مانند جشنوارهی فیلم برلین نیز در آلمان برگزار میشود. همچنین همه ساله در اکتبر
بزرگترین نمایشگاه کتاب اروپا در فرانکفورت برگزار میشود.
جشنهای فارغالتحصیلی عضو جدا نشدنی دوران دانشجویی هستند. این جشنها به بهترین نحو
ممکن برای دانشجویان آلمان برگزار میشود و یکی از پر خاطرهترین جشنها برای دانشجویان این
کشور به حساب میآید.
معادل سازی مدارک در آلمان
موارد زیادی برای اخذ پذیرش و ارزیابی مدارک در دانشگاههای آلمان وجود دارد. اینکه مدرک شما
در چه مقطعی است و در کدام دانشگاه درس خواندهاید، معدل شما در چه سطحی است، در نظام
جدید تحصیل کردهاید یا نظام قدیم و… همگی از موارد تأثیرگذار در این زمینه هستند.
برای نمونه دانشجویانی که یک سال در دانشگاه تحصیل کردهاند میتوانند بدون گذراندن دورهی یک
سالهی کالج وارد دانشگاه شوند. موسسهی DAAD مربوط به امور دانشجویان بینالملل است و یکی
از وظایف آن بررسی و اعتبار سنجی مدارک متقاضیان تحصیل در آلمان است. شما میتوانید مدارک
خود را به صورت آنلاین برای این موسسه ارسال کنید تا اعتبارسنجی صورت بگیرد.
مدارک شما باید پیش از ارسال ترجمه شوند و دارای کپیهای معتبر و مهر دانشگاههای مربوطه
باشند. دقت کنید که کمبودی در مدارک وجود نداشته باشد تا روند درخواست تحصیل شما با تأخیر
مواجه نشود.
چطور زمان انتظار برای سفارت آلمان را کاهش دهیم؟
یکی از دغدغههای اصلی متقاضیان تحصیل در آلمان زمان سفارت است. نوبت سفارت آلمان در ایران
به دلیل حجم بالای درخواستها بهطور طبیعی حداقل 12 ماه طول میکشد؛ اما افرادی که دارای نمرهی
4 آزمون testDaf و بالاتر هستند، میتوانند این مدت زمان را به 1 ماه کاهش دهند؛ البته باید بدانید
این زمان برای افرادی که قصد تحصیل در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری را دارند، بسیار کمتر از 12
ماه خواهد بود. با این حساب بعضی افراد حتی به مدت دو سال در صف وقت سفارت باقی میمانند
و در این موارد ما به آنها راه جدیدی پیشنهاد میکنیم. این اشخاص میتوانند با مراجعه به یکی از
کشورهای ترکیه و یا مجارستان، ضمن گذراندن دورهی زبان آلمانی از سفارت آلمان، در یکی از این
کشورها وقت بگیرند و با این کار علاوه بر این که میتوانند در گرفتن زمان سفارت وقت کمتری را صرف
کنند، تجربه زندگی در یک کشور خارجی، هم به خود افراد و هم به رزومه آنها برای مصاحبه با سفارت
کمک خواهد کرد؛ چرا که سفارت آلمان با دیدن سابقه افراد، برای مثال در زمینهی تحصیل در ترکیه،
امتیازات بهتری را برای آنها در نظر خواهد گرفت .
خطرات احتمالی برای دانشجویان در آلمان
آلمان یکی از کشورهای مناسب برای زندگی است. با این حال باید در انتخاب بهترین ایالت دقت کنید.
معمولاً در شهرهایی که دانشگاه بینالمللی دارند، امکانات مختلفی برای دانشجویان ارائه میشود. برای
این که بتوانید در آلمان زندگی آرامی را تجربه کنید، باید به عواملی نظیر شهر محل سکونت، محلهی
سکونت و میزان هزینههای زندگی خود توجه کنید. در واقع باید سعی کنید که این عوامل را پیش از
مهاجرت بررسی کنید تا در حین اقامت با مشکل مواجه نشوید.
آلمان یکی از معدود کشورهایی است که دانشجویان میتوانند با انجام مشاغل دانشجویی هزینههای
مورد نیاز برای تحصیل و زندگی دانشجویی را فراهم کنند؛ از این رو مورد استقبال بسیاری از دانشجویان
از سراسر جهان قرار گرفته است.
آلمان کشوری است که از لحاظ اقتصادی بسیار قدرتمند و از لحاظ سیاسی آرام است و این دو عامل از
ایجاد اغتشاش و خطر برای زندگی دانشجویی پیشگیری میکنند.