در شرکت ­های سهامی ممکنه همۀ دارایی­ هایی که شرکا به عنوان سرمایه به شرکت میارن، و یا قسمتی از اون به شکل آورده­ های غیرنقدی باشه. مراجع ثبتی این اموال غیرنقدی که شرکا برای آوردن به شرکت معرفی و اعلام میکنن رو، با استفاده از روش­ های مختلفی مورد اثبات و صحت سنجی قرار میدن.

طبق مادۀ 20 قانون، هر وقت یک قسمت از سرمایه و یا کل اون، غیرنقدی باشه، باید همۀ اون سرمایه پرداخت بشه و شرح ارزیابی اون به صورت جدا گونه، تفکیک شده و مشخص، توی اظهارنامه آورده بشه، و توی بندهای 76 تا 82 همین قانون هم در مورد اینکه این سرمایه چه جوری باید پرداخت و ارزیابی بشه توضیح داده شده

اگر یک یا چند نفر از مؤسسان شرکت آوردۀ غیرنقدی داشته باشن، مؤسسین شرکت وظیفه دارن تا قبل از اینکه از افراد برای مجمع عمومی مؤسس دعوت کنن، نظر کارشناس رسمی دادگستری رو در مورد ارزیابی آورده­های غیر نقدی بگیرن ــ کارشناس رسمی دادگستری آورده­ های غیرنقدی رو ارزیابی کنه ــ و نظر کتبی اونو همراه با گزارش کارهایی که انجام دادن، به مجمع عمومی مؤسس ارائه بدن.

اگر هر کدوم از مؤسسین شرکت، برای خودشون مزایا و امتیازاتی در نظر گرفته باشن، باید این امتیزات رو همراه با توضیحات و دلیل­ های موجه برای درخواست اون ها، توی گزارشی که میخوان به مجمع مؤسس بدن بیارن.

وقتی در مورد آورده­ های غیرنقدی مؤسسان و یا در مورد مزایایی که بعضی از مؤسس­ ها ممکنه برای خودشون خواسته باشن، رأی گیری میشه، خود اون افرادی که آوردۀ غیرنقدی از طرف اونهاست و یا اون افرادی که درخواست مزایا برای خودشون رو دارن، نمیتونن توی رأی گیری شرکت کنن، و اون قسمت از سرمایۀ غیر نقدی که موضوع اون مذاکره و رأی گیریه، از نظر حدنصاب جزء سرمایۀ شرکت منظور نمیشه

مجمع عمومی نمیتونه آورده­ های غیرنقدی رو به ارزشی بیشتر از اون ارزشی که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده، قبول کنه.

اگر آورده ­های غیرنقدی و یا اون مزایایی که بعضی از مؤسسان اونها رو برای خودشون درخواست کردن تصویب نشه، دومین جلسۀ مجمع عمومی به فاصلۀ حداکثر یک ماه از جلسۀ اول تشکیل میشه.

توی این فاصله ­ای که بین دو جلسه وجود داره، اون افرادی که آورده­ های غیرنقدیشون قبول نشده اگه بخوان میتونن تعهد غیر نقدیشون رو به تعهد نقدی تبدیل کنن و توی شرکت بمونن، اون افرادی هم که امتیازهایی رو برای خودشون میخواستن و درخواستشون برای داشتن اونها تصویب نشده، میتونن از اون مزایا صرف نظر کنن و توی شرکت باقی بمونن.

توی جلسۀ دوم مجمع عمومی مؤسس که برای تعیین تکلیف و رسیدگی به آورده­ های غیرنقدی و امتیازهای درخواستی مؤسسان تشکیل میشه باید بیشتر از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده، حاضر باشن، توی آگهی دعوت این جلسه باید نتیجۀ جلسۀ قبلی و دستور جلسۀ دوم ذکر بشه.

اگه توی جلسۀ دوم مشخص بشه که با خروج اون دسته از افرادی که آورده­ های غیرنقدی ارائه دادن و یا درخواست امتیاز و مزایا از شرکت رو داشتن، و یا در صورت عدم تعهد و پرداخت سهام اونها از طرف بقیۀ پذیره نویسان، یک قسمت از سرمایۀ شرکت تعهد نمیشه، و به همین دلیل هم  شرکت قابل تشکیل نباشه، اونوقت مؤسسین شرکت باید توی مدت 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسسین، این مورد رو به مرجع ثبت شرکت­ها اطلاع بدن، تا مرجع ثبت شرکت­ها گواهی­نام ه­ای که توی مادۀ 19 قانون اومده رو، صادر کنه.

در شرکت­ های سهامی خاص برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس اجباری وجود نداره، ولی حتماٌ باید نظر کارشناس رسمی دادگستری گرفته بشه و اون کارشناس آورده­های غیرنقدی رو ارزیابی بکنه، در شرکت­ های سهامی خاص هم نمیشه آورده­ های غیرنقدی رو به مبلغی بیشتر از اون چیزی که کارشناس ارزیابی کرده، قبول کرد.

توی توضیحات بالا، مراحل و تشریفات نحوۀ اثبات و صحت سنجی سرمایۀ غیرنقدی توی مراجع ثبت شرکت ­ها در زمان ثبت شرکت­ های سهامی کامل و بدون کم و کاست گفته شد، و توی هیچ کدوم از این مراحل اجباری برای اینکه قبل از ثبت توی دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی صادر بشه وجود نداره، و درستش هم همینه،

چون تا وقتی که شخصیت حقوقی به وجود نیومده، عملاٌ نمیشه اموال و دارایی­ هایی رو هم توی دفترهای اسناد رسمی به اون منتقل کرد. برای تأسیس شرکت­ های سهامی خاص همین که نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آوردۀ غیرنقدی گرفته بشه و کارشناس اونا رو ارزیابی کنه، و بعد از اون هم صورت این ارزیابی به صورت جداگونه و تفکیک شده توی اظهارنامۀ شرکت آورده بشه، کافیه.