مهاجرت به کانادا از طریق دریافت جاب آفر(پیشنهاد کاری)

یکی از مسیرهایی که می‌تواند به اقامت دائم و نهایتاً شهروندی کانادا منجر شود، داشتن پیشنهاد شغلی معتبر هست. به‌طورکلی چنانچه کارفرمایی بخواهد فردی غیر کانادایی را به استخدام خود درآورد، ابتدا باید ثابت کند که وی نتوانسته فرد مشابهی را بر اساس نیاز فرصت شغلی موردنظرش در کانادا (چه در استان محل فعالیت آن شرکت و چه در سایر استان‌ها، چه از میان کانادایی‌ها، دارندگان اقامت دائم و سایر اتباع خارجی دارای اجازه کار قانونی) بیاید.

در این صورت چنانچه کارفرما درنتیجه پست نمودن آگهی‌های استخدام در جراید شناخته‌شده و وب‌سایت‌های مربوطه نتواند فرد موردنظر خود را بیابد، ممکن است بتواند یک فرد خارجی را جذب نماید. البته در این راه لازم است ثابت شود که چگونه فرد موردنظر دارای صلاحیت‌هایی است که در سایر متقاضیان کانادایی موجود نبوده که خواهان کار در آن فرصت شغلی هستند.

همچنین میزان حقوق در نظر گرفته‌شده برای آن شغل می‌بایست منطبق با پایه حقوقی میانگین آن شغل در کانادا باشد. چنانچه کارفرما تمامی این موارد را رعایت نموده و همچنان نیازمند جذب نیروی خارجی موردنظر باشد، وی می‌بایست سندی به نام LMIA یا «ارزیابی اثر گزاری بر بازار کار کانادایی» نیز دریافت کند.به طور قطع و با توجه به شرایط موجود و نیاز کاری که در برخی از ایالت های کانادا وجود دارد، اشخاص بسیاری قصد یافتن جاب آفر کانادا را دارند تا بتوانند از این طریق، برای مهاجرت به کانادا و کار در این کشور اقدام نمایند. توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، لیست جاب آفر کانادا و مشاغل مورد نیاز این کشور را در سال 2020 بررسی نمایید. در صورتی که تخصص و حرفه شما جزو مشاغل مورد نیاز این کشور باشد، می توانید برای ارسال رزومه، سپس مصاحبه کاری با کارفرما و پس از آن دریافت دعوت نامه کاری و اخذ ویزای کار این کشور اقدام نمایید.

LMIA کانادا چیست؟

LMIA مخفف Labour Market Impact Assessment است که به معنای بررسی تاثیر بازار کار می باشد. LMIA مدرکی است که نشان می دهد تا چه اندازه شغل نیروی کار ماهر خارجی می تواند برای اقتصاد و بازار کار کانادا مفید و مثمر ثمر باشد.

کارفرمای کانادایی ممکن است به LMIA نیاز داشته باشد تا بتواند اثبات کند که نیاز او به یک نیروی کار ماهر خارجی بسیار لازم و ضروری است. در واقع LMIA اثبات می کند که برای موقعیت شغلی پیشنهاد شده هیچ فرد مناسب و شایسته ای در سرتاسر کانادا یافت نشده و اکنون نیاز به یک نیروی کار ماهر خارجی برای تامین این موقعیت شغلی است.

درصورتیکه که نتیجه ی LMIA مثبت باشد، سازمان کار و توسعه ی نیروی انسانی کانادا جاب آفر ارائه شده از طرف کارفرما را تایید می کند. هنگامی که کارفرما سند LMIA را دریافت می کند، کارجو می تواند برای اخذ اجازه ی کار (Work Permit)ثبت نام کند و برای این منظور به مدارکی همچون نامه ی پیشنهاد شغلی، قرارداد کاری، یک نسخه ی کپی از سند LMIA و شماره ی LMIA نیازمند است.

مزایای اخذ جاب آفر کانادا

اخذ جاب آفر از کارفرمای کانادایی مزایای زیادی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • کسب نمره ی مازاد در سیستم اکسپرس اینتری کانادا نیروی کار ماهر فدرال
  • سندی برای تایید صلاحیت کارجو در سیستم مهاجرت استانی کانادا
  • تسریع در روند بررسی پرونده ی اقامت دائم کانادا از طریق مهاجرت کاری
  • تسریع در ورود به خاک کانادا از طریق دریافت اجازه ی کار، حتی در طول زمان بررسی پرونده
  • آسودگی و آرامش خاطر به دلیل داشتن شغل در بدو ورود به خاک کانادا و در نتیجه تامین هزینه های زندگی در کانادا

می‌توانید یک نمونه جاب آفر را در تصویر زیر مشاهده نمایید:

تصویر