شهروندی مادام العمر و پاسپورت دومینیکا

سفر بدون ویزا به بیش از ۱۴۰ کشور دنیا

اخذ تابعیت و پاسپورت دوم در 3 الی 6 ماه

  • تابعیت و پاسپورت برای کل خانواده و حتی نسل های بعد از شما
  • بیمه و تضمینی برای شما در شرایط خاص
  • فزایش تحرک بین المللی فراتر از مرزها و سفر بدون نیاز به ویزا به اروپا و …
  • تضمین آینده مالی، اجتماعی و برخورداری از امکانات رفاهی زندگی
  • امکان استفاده از فرصت های تجاری موجود در سطح بین المللی
  • قوانین امن مالیاتی و عدم نیاز به پرداخت مالیات بر درآمد،ارث و…